Tilbage til Danmark siden - klik her

Mindelunden, Esbjerg.

 

I Esbjerg er der begravet 1.154  soldater og 148 Flygtninge.

    Monumentet er udformet som en dør, der fører ind til gravens og Dødens stilhed. Bronzerelieffet viser os døden, der i skikkelse af en voksen mand lægger sin arm beskyttende og trøstende om den unge og blidt fører ham over tærsklen, der skiller mellem liv og død. Værket er udført af Henrik Starcke, 1952.

 

 

Følgende oplysninger "hentet på nettet":

     Soldatergrav (også kaldet krigsgrav) er et gravsted for en eller flere faldne soldater. Soldatergrave findes på soldaterkirkegårde eller de kan findes rundt i landskabet. En soldaterkirkegård kan være placeret i forbindelse med en civil kirkegård, eller være en kirkegård decideret anlagt som soldaterkirkegård. Soldatergrave og soldaterkirkegårde fungerer ofte som et mindested eller mindelund, og der kan være placeret mindestene og monumenter til minde for de faldne soldater, og nogle gange også civile ofre for en konflikt. Mange soldatergrave plejes af offentlige myndigheder, foreninger eller private, som sørger for at de fremstår som værdige mindesteder.

   Krigsgrave kan foruden en soldats død i kamp, også være soldater og civile der er der dræbt under flugt, bombning, i fangelejre eller lignende.

 Tilbage - klik her