Netto bygger ny forretning i Hjerting 2023

Foto d. 14.august

 

Foto d. 22. juni: