Til Danmark siden - klik her

Tur til Sprogø d. 22.maj 2018.

     Tirsdag kl. 8.30 kørte vi fra Museumspladsen, Esbjerg. Vi havde købt turen hos FOF og med fra starten havde vi Flemming Rishøj med som guide. Han fortalte meget om pigehjemmet på Sprogø, der blev oprettet i 1923 og fungerede helt til 1961. Institutionen var en opdragelsesanstalt for unge kvinder, der blev betragtet som en fare for samfundet. Stifteren Christian Keller definerede dem i 1919 som ”…den klasse af let åndssvage kvinder, hvis erotik frembyder en væsentlig fare i det frie samfund for udbredelse af kønssygdomme”. Ved isolering på øen undgik man desuden uønskede barnefødsler. Mange tragiske skæbner var resultatet af denne indespærring, der gennemsnitligt varede cirka syv år. Der var plads til omkring 50 kvinder på institutionen. Kvinderne var på Sprogø isoleret fra det øvrige samfund, og drev øen som en landbrugsejendom. Den dækkede ca. 70 tønder land, indtil den faste forbindelse med Ny-Sprogø mere end fordoblede øens areal.

 Vi havde en rigtig god og spændende tur, se billeder ved at klikke på:

Sprogø                 

        Først var planen, at vi også skulle se Nyborg Slot, men slottet er lukket hele året og i stedet var vi "under" Storebæltsbroen ved Sprogø.

    Storebæltsbroen