London.

I foråret 2003 var jeg med engelskholdet 4 dage i London. Det er en spændende by, og vi oplevede en masse, ja det lykkedes os at køre læreren træt! Vi kørte med undergrundsbanen på kryds og tværs og så mange forskellige ting. Der er noget for enhver smag.