På rundtur d. 13.juli 2017 for at se hvor Fredes bedste og forældre har boet og hvor de er begravet.

 

Sadderupvej 25, Sadderup...

 postkassen står samme sted og det høje træ er der stadig, ellers er der ikke noget som ligner dengang "bedste" boede der.

Hos deres tipoldeforældres (som boede i Sadderup) gravsted på Skads kirkegård.

Ved oldeforældres gravsten på Nourup kirkegård.....

huset Skolebakken 6, Gammelby, Esbjerg hvor de boede efter de flyttede fra gården i Veldbæk.